Unia Europejska oferuje swoim państwom członkowskim ogromne środki finansowe, które można przeznaczyć na różne inwestycje wspierające rozwój gospodarki, wyrównujące szanse oraz wspomagające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Wyrównywanie szans dotyczy przeważnie osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z terenów wiejskich.

Dotacje dla osób niepełnosprawnych wspierają integrację tych osób. Natomiast w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, o dotacje mogą starać się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Środki uzyskana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, placówki te mogą przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje. Ze środków unijnych można zakupić wyposażenie do szkół, można je także przeznaczyć na budowę, rozbudowę i modernizację budynków szkolnych.

Placówki oświatowe mogą także przeznaczyć fundusze unijne na szeroko pojętą informatyzację. Ze środków unijnych można nie tylko zakupić oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym, ale także na projekty mające na celu szkolenie uczniów w zakresie obsługi komputera i informatyki. Placówki oświatowe mogą uzyskać maksymalnie 85% kosztów kwalifikacyjnych. W imieniu szkół, wnioski o dotacje składają jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają placówki.

Placówki oświatowe mogą także starać się o środki unijne na dofinansowanie projektów związanych z przebudową systemów grzewczych, zakładaniem klimatyzacji i oświetlenia energooszczędnego, a także ocieplanie budynków. Środki te można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tagi: , , , ,