W ostatnich latach dużo słyszy się na temat problemów rodziców z zapisaniem dziecka do przedszkola. W większych miastach brakuje miejsc w przedszkolach publicznych. Jest to szansa dla osób, które same chcą założyć przedszkole.Na założenie takiej działalności można pozyskać środki unijne.

Dotacje pochodzą z programu Europejskiego Funduszu Społecznego, który przyznaje także środki na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach tego programu można uzyskać środki na tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcie już istniejących przedszkoli, które przyczyni się do zwiększeniu uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, a także opracowanie i realizację kampanii informacyjnych, które mają na celu promowanie edukacji przedszkolnej.

Działania podejmowane w ramach projektu, powinny być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, już istniejących przedszkoli oraz funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie, należy wykazać, że projekt będzie realizowany na terenie, gdzie brakuje przedszkoli. Pierwszeństwo mają tu oczywiście tereny wiejskie, jednak jeśli na terenach miejskich brakuje przedszkoli, wtedy szanse automatycznie wzrastają.

Już istniejące przedszkola, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, mogą także starać się o dofinansowanie na wyposażenia, rozbudowę i modernizację budynków, a także na szeroko pojętą informatyzację.

Tagi: , , , , ,